Płock jest jednym z najstarszych miastem Polski i choć nie wszyscy o ty wiedzą za panowania Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego (1079-1138) pełnił funkcję stolicy, jednak późniejsi władcy wrócili do Krakowa.
Główna część miasta położona jest na prawym wysokim brzegu Wisły (ok. 50 m).
Miasto zajmuje powierzchnie ok. 9000 ha.

Aga Pokoje Gościnne zapraszają do urokliwego miasta Płock.

Bazylika Katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny Mazowieckiej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia.

Patronem katedry jest św. Zygmunt. Potocznie zwana Katedrą Płocką – większa od gnieźnieńskiej i krakowskiej należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. Wzniesiona w latach 1126-1144 z granitowych ciosów, w stylu romańskim przez biskupa Alaksandra Malonne. Do głównego wejścia zamówiono w magdeburskiej ludwisarni brązowe drzwi, które od XV w. zdobią Sobór Sofijski w Nowogrodzie Wielkim – znane z historii sztuki jako tzw. Drzwi Płockie.

Muzeum Mazowieckie

Należy do najstarszych w kraju, powstało w 1821 r. z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej, jedno z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce. Muzeum gromadzi eksponaty i materiały naukowe związane z historią Mazowsza i dziejami sztuki. Obecnie posiada największą kolekcję sztuki secesyjnej w Polsce. Od 2005 roku mieści się w nowej siedzibie – w pięknej, odrestaurowanej kamienicy przy ul. Tumskiej 8 na .

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Zostało zbudowane w 1903 r. przez architekta . Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z oraz darowizny: ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka Tarczyńskiego. W latach 1929-1930 muzeum rozbudowano. Zbiory muzealne powiększają się o przywożone z kościołów diecezji płockiej zabytki, które przestały służyć kultowi religijnemu, a posiadają wartość historyczną lub artystyczną. W muzeum zgromadzono wiele różnorodnych dzieł sztuki. Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnictwo, kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych oraz zbiory malarstwa.

Małachowianka – „Liceum ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego”

Najstarsza z istniejących w Polsce szkół. Powstało w 1180 roku w Płocku jako szkoła przy kolegiacie św. Michała. Obecnie mieści się w tym miejscu Muzeum Małachowianki, do której przylegają obecne budynki szkoły.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, sanktuarium religii rzymskokatolickiej, zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego.

Miejsce pierwszych i najważniejszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie miała otrzymać św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 roku s. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego. Mylnie uważa się, że słowa Chrystusa zanotowane przez św. Faustynę „Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie” dotyczą kaplicy z Krakowa-Łagiewnik. Chodzi właśnie o kaplicę przy Starym Rynku w .
W czerwcu 1950 roku, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, zlikwidowano dom zakonny. Siostry przeniesiono do domu filialnego w Białej pod Płockiem, a budynki przejęło państwo. Siostry wróciły tutaj po 40 latach w czerwcu 1990 roku. W związku ze wzrastającą liczbą pielgrzymów biskup płocki Stanisław Wielgus w dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku podniósł kaplicę do godności sanktuarium.

Muzeum św. Faustyny w Płocku

Najmłodsze płockie muzeum, powstałe na początku 2006 roku w podziemiach przy Starym Rynku.
Muzeum upamiętnia pobyt św. Siostry Faustyny w płockim klasztorze w latach 1930-1932. W jednej z sal została odtworzona piekarnia w której pracowała s. Faustyna. Organizatorzy pokazali też jak wyglądała cela zakonna w czasach życia świętej. Zaprezentowanych jest również wiele pamiątek związanych ze świętą Faustyną i jej objawieniami.
Druga część ekspozycji prezentuje rozwój kultu w Płocku, Polsce i na świecie.

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku

Został założony w 1951 roku – rozciąga się na 12 ha na pięknej, wysokiej skarpie wiślanej. Żyje w nim około 2800 zwierząt należących do ponad 344 gatunków.

Zamek książąt mazowieckich – zamek, baszta Szlachecka.

Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego zbudowany został zamek z cegły z podwójnym pasem murów, basztą Szlachecką i wieżą Zegarową oraz częścią mieszkalną, która spłonęła w 1511 r. Zamek pustoszony był trzykrotnie przez Szwedów i od 1740 r. ulegały rozbiorowi kolejne jego fragmenty.

Platinium Chrobrego – budowla

Jeden z grodów Bolesława Chrobrego wzniesiona została w X w. Pierwotnie składała się z części mieszkalnej i przylegającej rotundy z absydą.

Stary Rynek

Do roku 1816 stał na nim gotycki ratusz z XV w. w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego do dziś zegara słonecznego. W roku 1877 założono nowy rynek-obecny Ratusz Płocki.

Fara płocka – kościół farny św. Bartłomieja.

Ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, konsekrowana przez biskupa płockiego Klemensa 23 kwietnia 1356 roku. Przez trzysta lat przeżywała swoją świetność jako budowla gotycka, potem przebudowywana przez Jana Baptystę Wenecjanina otrzymała elementy renesansowe, aby ostatecznie przyjąć wystrój barokowy.

Wzgórze Dominikańskie

Wznosi się na nim czworobok zabudowań dawnego klasztoru dominikanów. Obiekty klasztorne zbudowane w 1234 r. Drewniana dzwonnica obok kościoła pochodzi z drugiej połowy XVIII w.

Katedra i klasztor Mariawitów

Wzniesiony w latach 1911-1914 w stylu neogotyckim według projektu pierwszego biskupa Jana Marii Kowalskiego, architekta amatora. Kościół zbudowano na planie litery E (jak Eucharystia). Pierwotnie w tym miejscu stał dworek kupiony w 1902 roku przez matkę św. Marii Franciszki Kozłowskiej założycielki mariawityzmu.

Lasy brwileńskie

Rozciągające się kilka kilometrów na wschód od granic miasta. We wsi Brwilno Górne znajduje się zabytkowy drewniany kościółek z 1740 r. i drewniana dzwonnica. Godny uwagi jest również klasycystyczny grobowiec mjr. Poznańskiego i pomnik 34 mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców. W lesie pomnik na zbiorowej mogile około 170 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców.

Brudzeński Park Krajobrazowy

Wyróżniający się najpiękniejszym krajobrazem spośród okolic Płocka.

Łęczyca

Zamek i mury miejskie tworzące wspólny system obronny wzniesione przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1370. Zamek zbudowano na sztucznym nasypie, z czworobocznym dziedzińcem, wieżą bramną od strony rynku i wysoką ośmiokątną wieżą. W drugiej połowie XVI w. jedno skrzydło przebudowano w stylu renesansowym. Obecnie siedziba muzeum.

Oporów – zamek

Niewielką gotycką budowlę z basztami, częścią mieszkalną i przerzuconym przez fosę mostem zwodzonym. Zbudowany w 1440r. na rodzinnych dobrach przez Władysława z Oporowa herbu Sulima, biskupa kujawskiego. Wnętrze zamku wielokrotnie zmieniano. Obecnie siedziba muzeum.

Sierpc – Muzeum Wsi Mazowieckiej

Znajdziesz tu zespół dworski, karczmę, kuźnię, chałupę kowala oraz typową dla regionu wieś rzędówkę. Obiekty reprezentują budownictwo mazowieckie od XVIII do XX w. Wystrój wnętrz uwzględnia okresy świąteczne, tradycyjne zajęcia domowe i rzemiosło. Obejście zabudowań prezentuje typowe widoki dla dawnej wsi: sady, ogrody warzywne itp.

Łąck – Państwowe Stado Ogierów

Powstałe 1923 r., udostępnione do zwiedzania.

Kontakt

„AGA” Pokoje gościnne
Agnieszka Jabłońska

ul. Swojska 20
09-410 Płock

Tel./Fax. 24/263-40-77
Tel. kom. 609-960-660

e-mail: aga@aga-plock.pl

NIP: 7741606283
REGON: 140940022